U gudub mawduuca

Maritza Navarro

Daaweeye Caafimaadka Maskaxda oo ka tirsan HealthFinders iskaashiga

Janet Lewis Muth

Iskuduwaha Caafimaadka Dhaqanka, Dugsiyada Dadweynaha Faribault

Mark Johnson

Wadaadka Kaniisadda Koowaad ee Luteraanka Ingriiska, Faribault

Bill Nelson

Kaaliyaha Agaasimaha Adeegyada Dhismaha ee St. Olaf College

David Mucha

La-taliyaha Istaraatiijiyadda Hal-abuurka ee Dhaqaalaha

Natalia Marchan

Shaqaalaha Bulshada ee Caafimaadka Maskaxda ee Carruurta Adeegyada Bulshada ee Degmada Rice

Virginia Lorang

Maamulaha Tababarka ee shaqada ka fadhiistay, Cisbitaalka Xoolaha Baadiyaha
Ku laabo Sare